Influence of Solvent Composition on the Performance of Spray-Dried Co-Amorphous Formulations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jaya Mishra, Thomas Rades, Korbinian Löbmann, Holger Grohganz
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Pharmaceutics
Volym: 10
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 47

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:30