An Expanded Latent Variable Model Of Psychopathology With Heritability Estimates

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pezzoli P, Antfolk J, Santtila P
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE BV
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Neuropsychopharmacology
Tidskriftsakronym: EUR NEUROPSYCHOPHARM
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: S455
Artikelns sista sida, sidnummer: S455
Antal sidor: 1
ISSN: 0924-977X

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:56