Diachrone Vergleiche als Vergleiche denken

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Acke, Katharina Pohl
Redaktörer: Eva Gredel, Heidrun Kämper, Ruth M. Mell, Janja Polajnar
Förlagsort: Bremen
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Hempen Verlag
Moderpublikationens namn: Diskurs – kontrastiv. Diskurslinguistik als Methode zur Erfassung transnationaler und sprachübergreifender Diskursrealitäten
Seriens namn: Sprache – Politik – Gesellschaft
Nummer i serien: 23
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 26
ISBN: 978-3-944312-59-0


Nyckelord

Comparative research, Discourse analysis

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:12