Teoretiska och praktiska perspektiv på generaliserad aritmetik

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kajsa Bråting, Kirsti Hemmi, Lars Madej
Redaktörer: Johan Häggström, Yvonne Liljekvist, Jonas Bergman Ärlebäck, Maria Fahlgren, Oduor Olande
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
Moderpublikationens namn: Perspectives on professional development of mathematics teachers Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 23–24, 2018,
Seriens namn: Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning
Nummer i serien: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 36
eISBN: 978-91-984024-2-1
ISSN: 1651-3274

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:28