Insights into degradation pathways of oxidized anhydroglucose units in cellulose by β-alkoxy-elimination – a combined theoretical and experimental approach

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Takashi Hosoya, Markus Bacher, Antje Potthast, Thomas Elder, Thomas Rosenau
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Cellulose
Volym: 25
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 3797
Artikelns sista sida, sidnummer: 3814

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:31