Joutilaat ja ahkerat: Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Siltala Publishing
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 272
ISBN: 978-952-234-300-0

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:05