Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier
Tidskriftsakronym: HLS
Volym: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 135
Artikelns sista sida, sidnummer: 159


Nyckelord

Communism, Finland-Swedes, minority nationalism, nationalism


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 08:23