Review/Recension: Nina Goga & Bettina Kümmerling-Meibauer (red.) Maps and Mapping in Children's Literature. Landscapes, seascapes and cityscapes. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017 (267 s.)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 4
eISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:57