Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Volym: 154
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 329
Artikelns sista sida, sidnummer: 371

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:07