Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Markku Suksi
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2018
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Volume number: 154
Issue number: 5
Start page: 329
End page: 371

Last updated on 2020-29-03 at 09:15