Crimmigration and Othering in the Finnish Law and Practice of Immigration Detention

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magdalena Kmak
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: No Foundations : An Interdisciplinary Journal of Law and Justice
Tidskriftsakronym: NoFo
Volym: 15
Nummer: Special Issue
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 1797-2264


Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 04:28