Mobility, Education and Employability in the European Union. Inside Erasmus.

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cairns, D.;Krzaklewska, E; Cuzzocrea, V; Allaste, A.-A;
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-3-319-76925-7
eISBN: 978-3-319-76926-4

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:23