Thinking through Narrated Communities and Individual Life Stories.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Förläggare: The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 48
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 258
Artikelns sista sida, sidnummer: 260
eISSN: 0348-9698


Abstrakt

Recension av Ulf Palmenfelf, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer.


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:49