Recension av Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Carlsson bokförlag, 2017.

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Klinkmann
Publisher: Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Publication year: 2018
Journal: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Issue number: 2-3
Start page: 176
End page: 177
eISSN: 0035-5267

Last updated on 2020-24-09 at 04:58

Share link