Att glömma och att minnas musik. En essä om ett radioprogram

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:58