Skivsamlingen som artefakt och minneslåda.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 192
eISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 03:41