Kattungens vrål: Från dunkel natt till gudomlig glädje

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Laura Hellsten
Editors: Kicki Alberius-Forsman m.fl.
Place: Åland
Publication year: 2018
Publisher: Föreningen Sanct Olof r.f.
Book title: Sanct Olof 2018. Tema: Glädjekällan
Title of series: Åländsk årsbok för kyrka och kultur
Volume number: 72
Start page: 82
End page: 88
ISSN: 9044-9499

Last updated on 2020-13-08 at 04:31