Familjen i välfärdsstatens paradox

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Österbacka
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sphinx
Volym: 2017-2018
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:22