Längtan efter förståelse, oro för missförstånd.: Intervjuaren som den nödvändiga andra

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Strandén-Backa
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 257


Abstrakt


Vi som gör
intervjuer tror kanske att de som intervjuas i huvudsak känner sig glada över
att ha blivit tillfrågade och rent av stolta över att vara utvalda i ett
forskningssammanhang. Att intervjupersoner kan vara nervösa, vet vi, och kanske
att de oroar sig för att inte kunna svara på frågorna eller i övrigt bekymra
sig för att de inte ska ha något särskilt att berätta. Men det finns en
mera djupliggande oro än så i anslutning till intervjusammanhanget. Bland de
tio kvinnor som jag intervjuade för min doktorsavhandling om veteraners,
lottors och sjuksköterskors berättande om krig var det flera som både indirekt
och direkt gav uttryck för en oro för att det de berättade inte skulle förstås
eller till och med missförstås. Underförstått fanns en stark längtan efter
förståelse. Med utgångspunkt i den italienska filosofen Adriana Cavareros tankar om
identitetsbegär analyserar jag denna mina intervjupersoners oro och längtan så
som dessa känslor kommer till uttryck under tre av intervjuerna.


Dokument


Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:18