Efficient Inhibition of Wear‐Debris‐Induced Osteolysis by Surface Biomimetic Engineering of Titanium Implant with a Mussel‐Derived Integrin‐Targeting Peptide

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Guo X, Liu Y, Bai J, Yu B, Xu M, Sun H, Shen J, Lin J, Zhang H, Wang D, Geng D, Pan G
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Advanced Biosystems
Volym: 3
Nummer: 2

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 04:32