Back Cover: Programmable and Multifunctional DNA‐Based Materials for Biomedical Applications

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang Y, Tu J, Wang D, Zhu H, Maity S, Qu X, Bogaert B, Pei H, Zhang H
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Materials

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 02:54