Adjustable hardness of hydrogel for promoting vascularization and maintaining stemness of stem cells in skin flap regeneration

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sun X, Zhang H, He J, Cheng R, Cao Y, Che K, Cheng L, Zhang L, Pan G, Ni P, Deng L, Zhang Y, Santos HA, Cui W
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Applied Materials Today
Volym: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 63
ISSN: 2352-9407


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:20