Impact of pore size and surface chemistry of porous silicon particles and structure of phospholipids on their interactions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu D, Lipponen K, Quan P, Wan X, Zhang H, Mäkilä EM, Salonen JJ, Kostiainen R, Hirvonen JJ, Kotiaho T, Santos HA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: ACS Biomaterials Science and Engineering
Volym: 4
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 2308
Artikelns sista sida, sidnummer: 2313
ISSN: 2373-9878


Dokument


Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:45