Nanohybrids: Multifunctional Nanohybrid Based on Porous Silicon Nanoparticles, Gold Nanoparticles, and Acetalated Dextran for Liver Regeneration and Acute Liver Failure Theranostics (Adv. Mater. 24/2018)

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu Z, Li Y, Li W, Xiao C, Liu D, Dong C, Zhang M, Mäkilä E, Kemell M, Salonen J, Hirvonen JT, Zhang H, Zhou D, Deng X, Santos HA
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Materials
Volym: 30
Nummer: 24
ISSN: 0935-9648

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 06:06