Sequential Antifouling Surface for Efficient Modulation of the Nanoparticle–Cell Interactions in Protein‐Rich Environments

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang F, Kong L, Liu D, Li W, Mäkilä E, Correia A, Lindgren R, Salonen J, Hirvonen JJ, Zhang H, Kros A, Santos HA
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced therapeutics
Volym: 1
Nummer: 1


Dokument


Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:06