Cell Membrane-Based Nanoreactor To Mimic the Bio-Compartmentalization Strategy of a Cell

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Balasubramanian V, Poillucci A, Correia A, Zhang H, Celia C, Santos HA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: ACS Biomaterials Science and Engineering
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1471
Artikelns sista sida, sidnummer: 1478
ISSN: 2373-9878


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:36