Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 2, pseudogene.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Törnquist K, Kemppainen K
Redaktörer: Choi, S.
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Encyclopedia of Signaling Molecules (2nd edition)
Artikelns första sida, sidnummer: 5675
Artikelns sista sida, sidnummer: 5679
eISBN: 978-1-4614-6438-9

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 04:14