[Book review] Talbot C. Imlay, The Practice of Socialist Internationalism: European Socialists and International Politics, 1914–1960, Oxford University Press: Oxford, 2018; 496 pp.; 9780199641048, £85.00 (hbk)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: SAGE
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European History Quarterly
Tidskriftsakronym: EHQ
Volym: 49
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
eISSN: 1461-7110


Nyckelord

internationalism, social democracy, Socialism


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:13