Exploring organizational architecture and space: a case for heterodox research

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: International Journal of Organizational Analysis
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 68
Artikelns sista sida, sidnummer: 81

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 01:34