Kauppatiede muutoksen kourissa: kentän monimuotoistuminen ja Helsingin kauppakorkeakoulun rooli

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lehtimäki, Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Tiedepolitiikka
Volym: 36
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 06:29