Screening of Natural Product Derivatives Identifies Two Structurally Related Flavonoids as Potent Quorum Sensing Inhibitors against Gram-Negative Bacteria

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Manner Suvi, Fallarero Adyary
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: International Journal of Molecular Sciences
Volym: 19
Nummer: 5

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:50