Mediator of Modernity: Anders Svedberg as a link between the elite and the peasantry and between tradition and modernity

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Dahlbacka
Redaktörer: Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong, Maria Joao Pereira Neto
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2019
Förläggare: CRC Press
Moderpublikationens namn: Modernity, Frontiers and Revolutions
Artikelns första sida, sidnummer: 437
Artikelns sista sida, sidnummer: 441
ISBN: 978-0-367-02397-3
eISBN: 978-0-429-39983-1


Nyckelord

church history, Modernity, Uses of history

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:57