Standing and operational space of non-governmental organisations (NGOs) in contributing to respecting and promoting fundamental rights in EU Member States. Finland 2017

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frostell Katarina
Förläggare: European Union Agency for Fundamental Rights
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:43