Latitude, temperature, and habitat complexity predict predation pressure in eelgrass beds across the Northern Hemisphere

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: REYNOLDS PL, STACHOWICZ JJ, HOVEL K, BOSTRÖM C, BOYER K, CUSSON M, EKLÖF JS, ENGEL FG, ENGELEN AH, ERIKSSON BK, FODRIE FJ, GRIFFIN JN, HEREU CM, HORI M, HANLEY TC, IVANOV M, JORGENSEN P, KRUSCHEL C, LEE K-S, MCGLATHERY K, MOKSNES P-O, NAKAOKA M, O´CONNOR MI, O´CONNOR NE, ORTH RJ, ROSSI F, RUESINK J, SOTKA EE, THORMAR J, TOMAS F, UNSWORTH RKF, WHALEN MA, DUFFY JE
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ecology
Volym: 99
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 09:54