Blue carbon storage capacity of temperate eelgrass (Zostera marina) meadows

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: RÖHR ME, HOLMER M, BAUM JK, BJÖRK M, BOYER K, CHIN D, CHALIFOUR L, CIMON S, CUSSON M, DAHL M, DEYANOVA D, DUFFY JE, EKLÖF JS, GEYER JK, GRIFFIN JN, GULLSTRÖM M, HEREU CM, HORI M, HOVEL KA, HUGHES AR, JORGENSEN P, KIRIAKOPOLOS S, MOKSNES P-O, NAKAOKA M, O´CONNOR, MI, PETERSON B, REISS K, REYNOLDS PL, ROSSI F, RUESINK J, SANTOS R, STACHOWICZ JJ, TOMAS F, LEE K-S, UNSWORTH RKF, BOSTRÖM C
Förläggare: Wiley AGU
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Global Biogeochemical Cycles
Volym: 32
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1457
Artikelns sista sida, sidnummer: 1475

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:37