Efficient task-based code generation for SDF graph execution on multicore processors

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Georgios Georgakarakos, Johan Lilius
Publiceringsår: 2018
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: 2018 Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing (DASIP)
Artikelns första sida, sidnummer: 112
Artikelns sista sida, sidnummer: 117
ISBN: 978-1-5386-8238-8
eISBN: 978-1-5386-8237-1

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:10