Repatriierung und Indentitätsbildung: Eine neue Betracthungswese der Reintegration nach einem Auslandseinsatz

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Peltonen, D. Ladwig
Redaktörer: Mayrhofer, W., Kuhlman, T., Stahl, G.
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Rainer Hampp Verlag
Moderpublikationens namn: Internationales Personalmanagement: neue Aufgaben, neue Läsungen
Artikelns första sida, sidnummer: 325
Artikelns sista sida, sidnummer: 346
ISBN: ISBN (Print)

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:05