Future youth information and counselling: Building on information needs and trends

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhaimin Karim, Gunilla Widén
Förläggare: Creativitas
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 46


Nyckelord

Information behaviour, Information needs, Youth information

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:04