The “Russian Issue” in transnational governance of the Baltic Sea environment: Analysis of drivers and constraints of Russia's participation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Tynkkynen
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Marine Policy
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 220
Artikelns sista sida, sidnummer: 226


Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:09