Prevalence of vocal symptoms and voice disorders among teacher students and teachers and a model of early intervention

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg
Förläggare: Publications of the Department of Speech Sciences, University of Helsinki
Publiceringsår: 2004
ISBN: 952-10-2053-9

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:11