International Developments 2016: Economic, Social, and Cultural Life, Including Education and the Media, in the Context of European Minorities and from the Perspective of International Law

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mariya Riekkinen
Förläggare: BRILL
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: European Yearbook of Minority Issues Online
Tidskriftsakronym: EYMI
Volym: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 89
eISSN: 2211-6117


Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:47