Att predika från Gamla testamentet i luthersk tradition

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Bernice Sundkvist
Editors: James Starr, Birger Olsson
Place: Skellefteå
Publication year: 2018
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Ordet är dig mycket nära. Tolkningar av Gamla testamentet
Start page: 274
End page: 282
ISBN: 978-91-7777-023-7


Last updated on 2020-07-04 at 08:40