Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Redaktörer: Eva Insulander, Staffan Selander
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Att bli lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 308
Artikelns sista sida, sidnummer: 315
ISBN: 978-91-47-12285-1

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:57