Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Redaktörer: K.G., Karras, & C.C. Wolhuter
Förlagsort: Nicosia
Publiceringsår: 2018
Förläggare: HM studies & Publishing
Moderpublikationens namn: International handbook of teacher education worldwide
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 511
Artikelns sista sida, sidnummer: 525
ISBN: 978-9963-2415-5-2

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:09