Business Model Implementation within Networked Enterprises:: A case study on a Finnish pharmaceutical project

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sam Solaimani, Marikka Heikkilä, Harry Bouwman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: European Management Review
Volym: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 96

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 05:03

Dela länk