Learning to Be a Good Player

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergroth Mari
Redaktörer: Sara Mosberg Iversen
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2008
Förläggare: IT-University of Copenhagen
Moderpublikationens namn: The [player] conference proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 112
ISBN: 978-87-7949-182-3


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 05:33