From Strategic Goals to Business Model Innovation Paths:: an exploratory study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marikka Heikkilä, Harry Bouwman, Jukka Heikkilä
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Small Business and Enterprise Development
Volym: 25
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 107
Artikelns sista sida, sidnummer: 128

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:15