Being in a bubble – Childbirth as a potential path towards becoming in health – Lived experiences of mothers during childbirth

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Anne Viveka Hemberg, Jeanette Kock
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Volym: 32
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1348
Artikelns sista sida, sidnummer: 1358
eISSN: 1471-6712


Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:24