A Window Toward the World: Older Adults' Experiences of Becoming in Health and Developing as Human Beings Through Interacting With Others Using Real Video Communication

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Hemberg, Regina Santamäki Fischer
Förläggare: Wolters Kluwer Health
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Holistic Nursing Practice
Volym: 32
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 90
Artikelns sista sida, sidnummer: 97
eISSN: 1550-5138


Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 03:41