Prevalence of voice disorders among future teachers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Anneli Laine, Eeva Sala, Anna-Maija Rönnemaa
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 14
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 235

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:07